Vacancy – Volunteer Administrator

A oes gennych ddiddordeb i weithio dros Elusen newydd arloesol sydd yn anelu i annog unigolion a’u teuluoedd i
gymryd rhan gweithredol yn eu llesiant yn y dyfodol?


Are you interested in working for an innovative new Charity that aims to encourage individuals and their families to be
active participants in their future wellbeing?


Mae Angor yn awyddus i benodi Gweinydydd/Cydlynydd Gwirfoddoli i weithio’n llawrhydd 37.5 awr yr wythnos ar
draws Sir Gâr hyd ddiwedd Rhagfyr 2024. Bydd y gwaith datblygu yn cael ei fonitro gan Bwrdd yr Ymddiriedolwyr
drwy gydol y cyfnod.


Angor is keen to appoint a Volunteer Co-ordinator/Administrator to work freelance for 37.5 hours per week to work
across Carmarthenshire until December 2024. The development work will be monitored by the Board of Trustees
during this period.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_GBEnglish