Vacancy – Project Manager

A oes gennych ddiddordeb i weithio dros Elusen newydd arloesol sydd yn anelu at annog unigolion a’u teuluoedd i
gymryd rhan gweithredol yn eu llesiant yn y dyfodol?


Are you interested in working for an innovative new Charity that aims to encourage individuals and their families to be
active participants in their future wellbeing?


Mae Angor yn awyddus i benodi Rheolwr Cynllun i weithio’n llawrhydd 37.5 awr yr wythnos ar draws Sir Gâr hyd
ddiwedd Rhagfyr 2024. Bydd y 1waith datblygu yn cael ei fonitro gan Bwrdd yr Ymddiriedolwyr drwy gydol y cyfnod.


Angor is keen to appoint a Project Manager to work freelance for 37.5 hours per week to work across
Carmarthenshire until December 2024. The development work will be monitored by the Board Trustees during this
period.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_GBEnglish