Lottery Grant Funding!

Angor is pleased to announce that we have been successful in our application for Lottery Grant Funding under the Community Fund.
A big thank you to the National Lottery Fund for their kind and enthusiastic support for Angor

Mae Angor yn falch iawn i gyhoeddi ein bod wedi bod yn llwyddianus yn ein cais i sicrhau grant sylweddol gan Gronfa Gymunedol y Loteri
Cenedlaethol. Diolch yn fawr iawn i’r Loteri Cenedlaethol am eu cynabyddiaeth hael a’u cefnogaeth brwd i fwriadau Angor.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_GBEnglish