Exciting News | Newyddion cyffrous

Exciting News

From Wednesday 17th May, Angor is hosting weekly free sessions every Wednesday in the John Burns centre in The Cabin from 2-4pm.

The sessions will include a programme of activities that can be booked in advance, including signposting, mindfulness, cancer massage and Tai Chi. To book, you can either come down to see us in-person or call or send us an email (+44 7380 125690 : support@angor.org.uk)

The Cabin is opposite the Parc Y Bocs buildings. Parking is available at the back of the Barn.

We are extremely grateful to John Burns, Abbi & all the team for accommodating us.

Angor is a Carmarthenshire-based charity that offers signposting and support for people and their loved ones after a diagnosis of cancer or a life—limiting illness.

Newyddion cyffrous

O ddydd Mercher 17eg o Fai bydd Angor yn cynnal sesiynau yn rhad ac am ddim pob dydd Mercher yn y cabin yng Nghanolfan John Burns rhwng 2-4pm.

Bydd y sesiynau yn cynnwys rhaglen o weithgareddau a ellir eu bwcio ymlaen llaw, gan gynnwys arwyddo, meddwlgarwch, tylino canser a Tai Chi. Er mwyn archebu, gallwch ddod draw i gwrdd a ni wyneb yn wyneb neu rhoi galwad i ni neu anfon ebost: (+44 7380 125690 : support@angor.org.uk)

Mae’r Cabin gyferbyn ag adeiladau Parc y Bocs. Mae parcio ar gael tu ôl y bwthyn.

Rydym yn ddiolchgar tu hwnt i John Burns, Abbi a’r tîm cyfan am rhoi lle i ni.

Mae Angor yn elusen yma yn Sir Gâr sydd yn cynnig gwasanaeth arwyddo a chefnogaeth i bobl a’u teuluoedd ar ôl deiagnosis o ganser neu salwch sydd yn cyfyngu bywyd.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_GBEnglish