Amdanom Ni

Home > About Us

Amdanom Ni

Dechreuodd y cysyniad am Angor dros 15 mlynedd yn ôl pan ddaeth e'n amlwg bod angen gwirioneddol am wasanaeth cefnogol yma yn Sir Gâr ar gyfer unigolion cafodd ddeiagnosis o ganser neu afiechyd sy'n newid bywyd Angor started over 15 years ago when it became apparent that there is a real need for a support service in Carmarthenshire for individuals who have been diagnosed with cancer or a life-altering diagnosis.

Angor is a charity made up of like-minded individuals from various walks of life who understand the impact that a life altering diagnosis can cause, and who aspire to enable and support the transformation of individuals by providing an informed and holistic service which builds hope and strength. Providing a pathway from clinical services back to the community.

Y Tim tu ol i Angor : Anita Maria Huws, Ian Rees, Derith Powell, Gwenda Davies
Owen, Jayne Daniels, Deris Williams, Kathryn Devonald Davies and Judith Perry.

Credwn fod:

Meet the Trustees

Anita Maria Huws
Ymddiriedolwr
Mae Anita Maria Huws wedi gweithio yn Adran Llawdriniaeth Oncolegol y Fron am dros 29 o flynyddoedd. Bu'n astudio yn Yagol Cenedlaethol Meddygaeth Cymru cyn symud i Lanelli yn y 1990'au. Mae Anita yn llwyr weithredol yn y maes Ymchwilio a chanddi nifer o gyhoeddiadau ar afiechydon y fron. Mae gan Anita gymhwysterau a phrofiad ym maes Gofal Lliniarol.
Jayne Daniels
Ymddiriedolwr
Yn 1986 daeth Jayne yn Nyrs Gofrestredig Cyffredinol (RGN) ar ol derbyn ei hyfforddiant yn Ysbyty Treforus, Abertawe. Mae ganddi ddiddordeb mewn oncoleg. Roedd hi'n Nyrs Gofal y Fron, yn Nyrs hyn ac yna yn Arweinydd Tim ar gyfer Nyrsys Gofal y Fron mewn Scrinio eng Nghymru. Mae Gandhi MSc a PhD mewn Nyrsio.
Deris Williams
Ymddiriedolwr
Bu Deris yn gweithio am dros ddeugain mlynedd yn y sector gwirfoddol. Yn gyflogedig gan Mudiad Ieuenctid Cymru a Menter Cwm Gwendraeth - yr ymdrech gymunedol cychwynol yn nghyd-destun yr Iaith Gymraeg. Bu'n cynrychioli'r sector ar lefelau Sirol a chenedlaethol yn y gwasanaethau cyhoeddus gan gynnwys y Grwp Iechyd Lleol, y Bwrdd Iechyd Lleol, Partneriaeth Gwledig Caerfyrddin, Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Caerfyrddin, Cyngor Prifysgol Cymru a bu'n cadeirio Hanfod Cymru - cymdeithas grantiau cenedlaethol. Cafodd ei derbyn i Osedd y Beirdd yn 1996 a chymrodoriaeth ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant yn 2011 ac MBE mewn gwasnaethau cymdeithasol yn 2014.
Kathryn Devonald-Davies
Ymddiriedolwr
Katherine Devonald-Davies yw Pennaeth Cysylltiadau Cyreithiol Rhyngwladol, Cyfreithwraig a pherchenog yng Ngrwp DPA. Mae ganddi brofiad helaeth mewn practis preifat a'r sector addysg bellach. Mae Kathryn yn ei gyrfa blaenorol yn academydd fu'n dal safleoedd uwch mewn pedwar o brifysgolion blaengar ac yn arweinydd busnes mewn hyfforddiant cyfreithiol, cyfryngu masnachol ac yngynghoriadau corfforaethol. Mae Kathryn yn arbennigo mewn ymchwilio ffyrdd dyfeisgar o gydgysylltu dulliau cyfreithiol a masnachol mewn awyrgylch corfforaethol ac mae'n eiddgar iawn am y defnydd o wybodaeth artifisial a 'block chain.' 'Roedd Kathryn yn arbennigwr cysylltiol i Swyddfa Eiddo Deallusol Cymru ac fe dorrodd tir newydd o fewn Prifysgol Cymru wrth greu argaeledd modelau corfforaethol yn yr iaith Gymraeg. 'Roedd Kathryn hefyd yn gyfrifol am ddrafftio a thraddodi modiwlau hyfforddiant cyfreithiol ar gyfer y Swyddfa Gartref.
Rev. Eldon Phillips
Ymddiriedolwr
It is fair to say that Eldon Phillips, a well-renowned and respected local figure, has been around the block. A former schoolteacher and education advisor, Eldon serves as a trustee in many charities and foundations, such as Linx Mental Health, Llanelli House and the Railway Goods Shed Trust. He also proudly holds the position of town crier!
Derith Powell
Ymddiriedolwr
Derith is a bilingual practitioner. Recently she established Hadu Newid (Seeding Change), a consultancy service that provides learning on all aspects of asset- based community development. Other professional interests include providing direct support to local groups and strategic oversight to national organisations which includes a new charity called Building Communities Trust which provides direct financial support to 13 communities across Wales. Prior to this Derith was CEO of Community Development Cymru and Director of Amman Valley Enterprise and has served on numerous national and UK wide bodies. In 2003 Derith was awarded an MBE for her contribution to tackling poverty and social exclusion.
Gwenda Owen
Ymddiriedolwr
Mae Gwenda yn Gantores ac yn Awdures llwyddiannus sydd wedi ennill cydnabyddiaeth cenedlaethol fel perfformwraig talentog. Yn ogystal ag ymddangos yn gysen ar lwyfannau cenedlaethol, mae hi hefyd wedi cyflwyno rhaglenni radio a theledu. Yn ogystal ag ennill y gydnabyddiaeth cenedlaethol yna fel artist recordio mae Gwenda hefyd yn wraig busnes llwyddiannus ac yn rhedeg dau fusnes, un yn y maes dwristaidd a'r llall ym myd harddwch. Pan agorwyd Uned y Fron yn Ysbyty y Tywysog Philip yn Llanelli, Gwenda gafodd y gwahoddiad i'w hagor yn swyddogol. A hithau wedi dioddef o Ganser y Fron pan yn fenyw ifanc fe wnaeth hi ymroi i godi arian nid yn enig ar gyfer Uned y Fron ond ar gyfer gwaith ymchwil ym maes Canser y Fron. Mewn hunangofiant a gyhoeddodd Gwenda mae'n cofnodi ei llwyddiant fel perfformwraig ond hefyd ei brwydr bersonol â Chanser y Fron. Mae'n parhau yn gwbl ymroddedig i'r achos er mwyn cynorthwyo eraill sydd yn wynebu yr un frwydr.
Ian Wyn Rees
Ymddiriedolwr
Cafodd Ian ei benodi yn Arbenigwr Gastroberfeddol a Meddyg yn Ysbyty y Tywysog Phillip yn 2008. Cafodd Ian ei hyfforddi yng Nghaerdydd ac ar draws De Cymru ac fe dderbyniodd ei MD ymchwil mewn hepatitis C. Ers ei benodiad mae wedi sefydlu gwasanaeth yr Afu yn Sir Gâr a fe yw Prif Feddyg yr Afu ar Fwrdd Iechyd Priysgol Hywel Dda.
Judith Perry
Ymddiriedolwr
Mae Judith wedi gweithio yn helaeth yn y sector gyhoeddus dros y deugain mlynedd diwethaf. Bu'n gweithio i Heddlu Dyfed Powys, Cynghorau Dyfed a Sir Gâr ac yn ddiweddarach fel y Rheolwr Ariannol yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, yn cyn rychioli yr Awdurdod mewn partneriaethau gyda Canolfan Ansawdd Cymru, Prifysgol Abertawe a Llywodraeth Cymru. Mae Judith yn gweithio i'r Awdurdod Iechyd Cenedlaethol ar hyn o bryd. Ochr yn ochr a'i swydd llawn amser mae hi hefyd wedi gweithio fel Darlithydd men Busnes yn y Sector Gyhoeddus, mewl Cyfrifo a Rheoli ar lefel Canolradd ym Mhrifysgol Met Abertawe a hefyd wedi dysgu sawl modiwl canolradd a phroffesiynol o'r Cwrs Cymdeithas y Cyfrifwyr Siartiedig yng Ngholeg Nedd/Port Talbot. Yn ystod y blynyddoedd diweddar yn dilyn ei phrofiad personol o afiechyd aeth yn ei blaen i astudio ac i raddio fel Hypnotherapydd Clinigol a Meddygol ac mae hefyd yn gwasanaethu fel Therapydd Tylunio Chwaraeon.

Volunteers & Partners

Dillon James
IT Consultant - DJames Web Design
Dillon is the founder of his own digital marketing agency who has generously offered to help Angor design our website, branding and social media, as well as set up our IT systems and donation and merchandise sales streams.
Catrin Rowlands
Video Producer - Captain Jac
Catrin is an experienced and passionate Producer/Director with over 20 years’ experience of working in the broadcasting industry, who kindly offered to create two promotional videos that perfectly encompass the Angor vision.
cyWelsh